Privacyreglement

Voor de bezoeker van onze website:
als je als bezoeker van onze website via ons e-mailadres informatie aanvraagt komt je mailadres in ons e-mailcliënt (hotmail-account). Je e-mailadres wordt verder met niemand gedeeld.
Lees hieronder meer over ons privacyreglement.

Voor onze leden:
onze vereniging legt bepaalde gegevens van je vast. We doen dit om een goede administratie te kunnen voeren en om met je te kunnen communiceren. In het kader van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) lichten we hieronder het een en ander toe.

Verantwoordelijke: Badmintonvereniging “Poona”

De verantwoordelijke (zoals beschreven in de AVG) voor de vastlegging van persoonlijke gegevens, het bewaren en bewerken ervan is Badmintonvereniging “Poona”, Secretariaat: Schepenlaan 11, 1671 RJ Medemblik.
Het kunnen inzien en bewerken van de opgeslagen gegevens is beperkt tot de leden van het bestuur. De secretaris en de penningmeester zullen doorgaans de bewerkingen uitvoeren.
De verantwoordelijke voor gegevensbescherming is de voorzitter van het bestuur.
De opgeslagen gegevens worden niet actief gedeeld met derden, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt. Als voorbeeld: je naam en bankrekeningnummer worden door de penningmeester wel gecommuniceerd met de Rabobank bij het uitvoeren van contributie-incasso’s.

Opgeslagen gegevens

Op het moment dat je je inschrijft als lid van Badmintonvereniging “Poona” leggen we de volgende persoonlijke gegevens van je vast:

 • volledige achternaam, initialen en voornaam
 • geslacht
 • straatnaam, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer en e-mailadres
 • geboortedatum
 • datum inschrijving en eventueel datum opzegging
 • je bankrekeningnummer ten behoeve van contributie-incasso
 • eventueel nog aanvullende opmerkingen.
  Bijvoorbeeld naam van een ouder bij een jeugdlid of als je een betalingsregeling hebt.

Deze gegevens hebben we nodig om de volgende redenen:

 • om een ordentelijke administratie te kunnen voeren, om alle leden te kunnen informeren en om de jaarlijkse contributie en andere kosten te kunnen incasseren.
 • het lidmaatschap is persoonsgebonden. Om dat te kunnen vaststellen zijn ook enkele gegevens nodig (zoals geboortedatum en geslacht). Deze hebben we ook nodig bij de indeling van activiteiten (bijvoorbeeld toernooien).
 • om met je te kunnen communiceren. Bijvoorbeeld als we vragen hebben, bij ziektes, blessures en dergelijke.

Bewaartermijn en opslag

Badmintonvereniging “Poona” bewaart en bewerkt deze gegevens gedurende de gehele periode van je lidmaatschap tot het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin je hebt opgezegd tenzij op grond van de wet een ander termijn geldt.
Je gegevens, o.a. verkregen vanuit het inschrijfformulier, staan in een ledenbestand dat is opgeslagen op de beveiligde computer van de secretaris. Na elke mutatie wordt een nieuwe versie van het bestand opgeslagen zodat altijd kan worden nagegaan wanneer een bepaalde aanpassing is gedaan. Je bankgegevens staan opgeslagen in het elektronisch bankieren pakket van de Rabobank. Je e-mailadres staat ook opgeslagen in de e-mail cliënt (hotmail-account) van onze vereniging.  

Het lidmaatschap van Badmintonvereniging “Poona” dient schriftelijk te worden opgezegd. Na opzegging verwijderen we als aangegeven je bankrekeningnummer en bijzondere gegevens. Met jouw goedkeuring behouden we de overige gegevens ten behoeve van bijvoorbeeld jubilea, reünies. Ook met jouw goedkeuring nemen we na verloop van tijd contact op om te zien of je opnieuw in een lidmaatschap geïnteresseerd bent. Bijvoorbeeld in geval je opgezegd hebt als gevolg van een langdurige blessure. Geef je niet voor één van beide situaties jouw goedkeuring dan verwijderen we ook jouw persoonlijke gegevens.

Rechten

Je hebt het recht om de door ons opgeslagen gegevens in te zien.
Je hebt ook het recht om rectificatie te vragen mocht er iets niet kloppen.
Daarnaast heb je het recht om je gegevens volledig te laten wissen.
Echter, zonder deze gegevens kunnen we je niet als lid handhaven.
Effectief betekent een dergelijk verzoek dat je je lidmaatschap opzegt met het einde van het seizoen.
Je hebt het recht eerder gegeven toestemmingen weer in te trekken.
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Mocht je over de opslag van je gegevens vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met onze voorzitter, tevens de verantwoordelijke voor gegevensbescherming.
Deze pagina kan zonder aankondiging worden gewijzigd. We zullen je daar met een e-mail of via de website wel over informeren.

Aanvaarding

Als je lid wordt van onze vereniging geef je nadrukkelijk aan dat je deze pagina hebt gelezen en dat je ons privacyreglement accepteert.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 maart 2019.